Vrakoviště 409


Autovrakoviště Paskov, Bělská 409, 739 21 Paskov
telefon: 558 671 881, mobil: 604 203 029, e-mail: likvidace@409.cz


Ekolikvidace

Ekologická likvidace autovraků

Tutu činnost provozujeme od roku 2008 na základě povolení Moravskoslezského krajského úřadu

Likvidace autovraků se řídí zákonem o odpadech č.185/2001 Sb. v platném znění.

Při ekologické likvidaci dostanete "Potvrzení převzetí autovraku", které potřebujete k trvalému vyřazení vozidla z evidence motorových vozidel.

Likvidace kompletního autovraku je ZDARMA!!!!!

 CO POTŘEBUJETE PRO LIKVIDACI VAŠEHO AUTA:

 Autodílna409